Kikade på "efterlyst igår"...

Vi har lagar från 1965 då vi inte hade denna brottslighet som vi har idag, att någon som styckar ett lik bara får 2 års fängelse är absurt, det går inte att styrka att personen är mördad eller hur den mördades? Styckade de personen levande blir min fråga? Här tycker jag man utgår från det.....Hur tänker rättsväsendet där?

 

Dör du hemma så ska alltid polis tillkallas för att utreda med hjälp av sjukvården att inget brott begåtts, dör du på sjukhus vet de oftast dina diagnoser och oftast dödsorsaken....

 

Men liken som hittas i plastpåsar och i de fallen där de hittar styckarna, var finns frågorna hur de fann dem? Vad gjorde att de beslöt sig för att stycka den kroppen? Hur tänker rättsväsendet om griftefriden, anhörigas rätt till sina anhöriga, de döda kropparna?... Där kommer man lätt undan med 2 år? Har man styckat en kropp är det för mig en dödsorsak, var människan inte död innan så blev den det då när de började stycka kroppen... Någon som tänker annorlunda? För jag förstår inte på något sätt våra lagar och de som är tvungna att rätta sig efter dem som våra advokater, åklagare eller rättsväsende...

 

Att aldrig få veta sanningen vad som hände, hur orkar föräldrar /anhöriga vidare? Två bland massor av tragedier, men talande exempel.......Tänker på Kim Walls, Wilma Anderssons föräldrar, alla föräldrar som bara vet att deras barn är döda, polisen knackade på dörren och ALDRIG får de ett svar om vad som hände, led deras barn och förstås den största frågan VARFÖR? 

 

Hallå! dags att göra om lagarna... Har vi inte tillräcklig vård i våra fängelser, så bör nog våra politiker se över det och inte släppa ut de interner som behöver den hjälpen (politiker rött som blått) vi vet nog alla att vissa ska Aldrig släppas ut ( de bör vårdas), de som drabbas av våra dåliga lagar är allmänheten, tjejen, killen, sonen, dottern, mannen, kvinnan m.m. som befinner sig på fel plats vid fel tidpunkt, våldtäkt eller mord...Hur länge sörjer någon en kär anhörig? I hela sitt liv... 

 

En man misshandlar sin sambo och sitt spädbarn med ett dörrhandtag, sambon hade 99 dokumenterade misshandelskador efter sjukhusets dokumentation....2 år och fyra månader blir straffet för denna fega misshandel av två försvarlösa, bara svenskt rättväsende har så ynkliga straff 🤢 Den här tjejen kan leva lungnt i drygt ett år med sina barn, sen träder väl "straffrabatten" in om han skött sig i fängelset och han släpps fri... Vilket rättssystem vi har idag, under all kritik 😡

 

Efterlyst

 

 

 

 


RSS 2.0